دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ترک برای نیم سال اول 93-94 در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.
کارشناسی پیوسته: مدیریت دولتی
کارشناسی ناپیوسته:آموزش ابتدایی، حسابداری، مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر، مهندسی برق و تربیت بدنی
کاردانی ناپیوسته:کامپیوتر نرم افزار، مدیریت دولتی، برق قدرت، حسابداری، عمران کارهای عمومی ساختمان و تربیت بدنی مدیریت
کاردانی پیوسته: کامپیوتر، نقشه کشی معماری، الکتروتکنیک، مکانیک خودرو، حسابداری،تربیت بدنی و ساختمان کارهای عمومی ساختمان و در کلیه رشته های کشاورزی دانشجو می پذیرد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید
 آدرس سایت و سیستم انتخاب واحد:  http://2.186.122.124
تلفن:
 
04152372867 و 04152372100

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :