خییر محترم: آقای حاج علی دانشور

این خییر بزرگوار در سال 1384مبلغ ششصد میلیون ریال جهت احداث ساختمان اداری شهرداری ترک اختصاص دادند و پس از پایان احداث ساختمان توسط معاونت محتــرم فرمـــانداری میـــانه ، مسئولین ادارات میــانه و بخش کندوان ، شهردار محترم ترک و جمعی از اهالی شهر ترک افتتاح گردید و از آقای دانشور تقدیر صمیمانه و گرمی به عمل آمد.
برای مشاهده تصاویر به ادامه مطلب مراجعه نمائید.


خییر محترم: آقای حاج علی دانشور
این خییر بزرگوار در سال 1384مبلغ ششصد میلیون ریال جهت احداث ساختمان اداری شهرداری ترک اختصاص دادند و پس از پایان احداث ساختمان توسط معاونت محتــرم فرمـــانداری میـــانه ، مسئولین ادارات میــانه و بخش کندوان ، شهردار محترم ترک و جمعی از اهالی شهر ترک افتتاح گردید و از آقای دانشور تقدیر صمیمانه و گرمی به عمل آمد.

تشکر و قدردانی بخشدار محترم از فعالیتهای خییر بزرگوار آقای علی دانشور

نگاهی بر فعالیت خییر بزرگوار جناب آقای علی دانشور

تشکر و قدردانی شهردارمحترم، شورای اسلامی، و اهالی شهر از کمکهای انسان دوستانه آقای علی دانشور

نگاهی بر فعالیت خییر بزرگوار جناب آقای علی دانشور

تصاویری از افتتاح ساختمان شهرداری

افتتاح ساختمان شهرداری
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :