به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میانا، حمید شکری در جلسه آغاز کلاسهای آموزشی آمارگیران نفوس و مسکن در پیام نور واحد میانه، افزود: اگر آمارها صحیح و گویای واقعیتها نباشد برنامه ریزیها در جامعه مختل شده و ما مسوول خواهیم بود.
وی اظهارکرد: هر گونه برنامه ریزی برای آینده مملکت نیازمند آمار دقیق و پایش سرزمینی است که در این خصوص شما آمارگیران بعنوان کارگزاران سرشماری نفوس و مسکن باید مردم را به تحرک واداشته و زمینه های جذب آنها برای ثبت نام اینترنتی و همکاریهای لازم با عواملین سرشماری را فراهم آورید.
شکری خواستار سرعت عمل، دقت عمل و احساس مسوولیت بیشتر از سوی آمارگیران در راستای دستیابی شهرستان به جایگاه اصلی خود شده افزود: اگر برنامه ریزیها بر اساس آمار نادرست صورت گیرد خسارات زیادی به بطن جامعه وارد شده و حق مردم ضایع خواهد شد.
 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :