صحنه سازی واقعه عاشورا که هر ساله در ایام ماه محرم توسط گروهی از عاشقان امام حسین(ع) انجام می گردد امسال نیز با شور و شوق بیشتری ساخته شد و تا سه روز بعد از عاشورای حسینی جهت بازدید دایر خواهد بود.

صحنه سازی واقعه عاشورا که هر ساله در ایام ماه محرم توسط گروهی از عاشقان امام حسین(ع) انجام می گردد امسال نیز با شور و شوق بیشتری ساخته شد و تا سه روز بعد از عاشورای حسینی جهت بازدید دایر خواهد بود.
برای مشاهده تصاویر در سایز بزرگتر روی آن کلیک کرده و تا باز شدن تصویر شکیبا باشید.

تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93  تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93
تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93  تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93
تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93  تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93
تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93  تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93
تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93  تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93
تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93  تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93
تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93  تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93
تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93  تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93
تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93  تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93
تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93  تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93
تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93  تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93
تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93  تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93
تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93  تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93
تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93  تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93
تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93  تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93
تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93  تصاویر صحنه سازی واقعه عاشورا در سال 93 

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :